HR | EN | DE | IT | PL
Menu
Početna » Podsjetnik - turistička članarina

Podsjetnik - turistička članarina

10. 12. 2020.

Novi način obračuna
Pravilnik o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ za plaćanje članarine turističkoj zajednici propisuje sljedeće visine godišnjeg paušalnog iznosa članarine:

  • Smještaj u domaćinstvu - po krevetu - 45,00 kn    (u 2020. -  22,50 kn)
  • Smještaj na OPG-u - po krevetu - 30,00 kn   (u 2020. -  15,00 kn)
  • Smještaj u domaćinstu u kampu, u objektu vrste kamp odmorište ili kamp odmorište – robinzonski smještaj - za svaku smještajnu jedinicu - 80,00 kn  (u 2020. -  40,00 kn)
  • Smještaj na OPG-u u kampu i u objektu vrste kamp odmorište - robinzonski smještaj - za svaku smještajnu jedinicu - 60,00 kn    (u 2020. -  30,00 kn)
  • Paušalni iznos članarine za pomoćne ležajeve umanjuje se za 50%.  (u 2020. -  umanjuje se 100 %)

Zbog pandemije COVID-19 za 2020. je umanjena visina paušala turističke članarine 50% za glavne ležajeve i 100% za pomoćne.

Rokovi uplate
Godišnji paušalni iznos turističke članarine može se platiti jednokratno do 31. srpnja tekuće godine ili u tri jednaka obroka (dospijevaju 31.7., 31.8 i 30.9.). Putem sustava eVisitor obveznici su u srpnju dobili obračun i upute za plaćanje članarine (Početna stranica / Obavijesti TZ).

Podaci za uplatu turističke članarine:

  • PRIMATELJ:    Turistička članarina - Vodice
  • IBAN:    HR8310010051750027153
  • MODEL I POZIV NA BROJ:    HR67    OIB obveznika
  • OPIS PLAĆANJA:    turistička članarina za ______ godinu

Obrazac TZ 2
Osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na OPG-u dostavljaju Poreznoj upravi posebni obrazac. Obrazac TZ 2 za 2020. godinu podnosi se nadležnom uredu Porezne uprave do 15. siječnja 2021. godine.

Obrazac TZ 2                  Primjer popunjavanja obrasca TZ 2

Turistička zajednica
grada Vodica

Obala Vladimira Nazora bb
HR-22211 Vodice