HR | EN | DE | IT | PL
Menu
Početna » Podsjetnik - obrazac TZ 2

Podsjetnik - obrazac TZ 2

23. 12. 2021.

Pravilnik o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ za plaćanje članarine turističkoj zajednici (NN 14/20NN 88/20NN 64/21) propisuje visinu turističke članarine i obvezu dostave obrasca TZ. Temeljem tog pravilnika, osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na OPG-u dostavljaju Poreznoj upravi posebni obrazac obračuna turističke članarine. Obrazac TZ 2 za 2022. godinu podnosi se nadležnom uredu Porezne uprave (prema mjestu prebivališta) do 15. siječnja 2022. godine. Iznajmljivači nerezidenti obrazac TZ 2 podnose Poreznoj upravi, Ispostavi za nerezidente, Avenija Dubrovnik 32, 10000 Zagreb. Iznajmljivači koji su ishodili rješenje o odjavi pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu do 31. prosinca 2021. godine, nisu dužni podnositi obrazac TZ 2 za 2022. godinu.

Obrazac TZ 2                  Primjer popunjavanja obrasca TZ 2

Godišnji paušalni iznos turističke članarine može se platiti jednokratno do 31. srpnja tekuće godine ili u tri jednaka obroka (dospijevaju 31.7., 31.8 i 30.9.). Putem sustava eVisitor obveznici su u srpnju dobili obračun i upute za plaćanje članarine (Početna stranica / Obavijesti TZ).

Podaci za uplatu turističke članarine:

  • PRIMATELJ:    Turistička članarina - Vodice
  • IBAN:    HR8310010051750027153
  • MODEL I POZIV NA BROJ:    HR67    OIB obveznika
  • OPIS PLAĆANJA:    turistička članarina za ______ godinu

Visina godišnjeg paušalnog iznosa turističke članarine: 

  • Smještaj u domaćinstvu - po krevetu - 45,00 kn    
  • Smještaj na OPG-u - po krevetu - 30,00 kn   
  • Smještaj u domaćinstu u kampu, u objektu vrste kamp odmorište ili kamp odmorište – robinzonski smještaj - za svaku smještajnu jedinicu - 80,00 kn  
  • Smještaj na OPG-u u kampu i u objektu vrste kamp odmorište - robinzonski smještaj - za svaku smještajnu jedinicu - 60,00 kn   
  • Paušalni iznos članarine za pomoćne ležajeve umanjuje se za 50%. 

Zbog pandemije COVID-19 za 2020. i 2021. je umanjena visina paušala turističke članarine 50% za glavne ležajeve i 100% za pomoćne.

Turistička zajednica
grada Vodica

Obala Vladimira Nazora bb
HR-22211 Vodice