HR | EN | DE | IT | PL
Menu
Home » Doświadczyć Vodic » Znaleziska archeologiczne » Velika Mrdakovica - Arauzona
Velika Mrdakovica - Arauzona

Na tym bogatym archeologicznym znalezisku z czasów jeszcze przed Imperium Rzymskim odkryto około sto grobów, z których niektóre pochodzą z IV wieku przed Chrystusem. Dzięku znalezionym artefaktom i zapisom antycznych pisarzy, specjaliści powiązują tę osadę z Arauzonom, liburnijską-rzymską osadą wspominaną przez Pliniusza.

Groby ze starszej warstwy tej nekropolii pochodzą z czasów od trzeciego do pierwszego wieku przed Chrystusem, ale powstały pod wpływami helleńskimi. Odkryto tutaj również zespół budynków mieszkalnych wybudowanych z łupanego kamienia łączonego gliną, a później gipsem.

Osada była otoczona murami obronnymi zbudowanymi z łamanego kamienia i podzielona była ulicami. Niektóre budynki miały w kamienu wydrążone cysterny do gromadzenia deszczówki.

Tourist Board
Vodice

Obala Vladimira Nazora bb
HR-22211 Vodice