HR | EN | DE | IT | PL
Menu
Home » Doświadczyć Vodic » Faust Vrančić

Faust Vrančić

Faust Vrančić, urodzonu w Šibeniku w 1551 roku, za sprawą swojego geniuszu wyróżniał się między największymi umysłami renesansu. W swoich dziełach udowadnia, że urodził się zbyt wcześnie, by jego pomysły mogły być zrealizowane.

 

Odcisnął trwały ślad w nauce w Chorwacji i świecie.

 

Wielki erudyta i językoznawca, europejska ważna osobistość, mieszkaniec ważnych dworów, ceniony sekretarz króla Rudolfa II, a potem i biskup Chanada i królewski namiestnik na Węgrzech i w Transylwanii, tym i nie tylko tym był Faust Vrančić.

 

Jest autorem pięciojęzycznego słownika po tytułem SłownikpięciunajszlachetniejszychjęzykówEuropy (Dictionarium quinque nobilissimarum Europae linguarum, latinae, italicae, germanicae, dalmaticae et ungaricae) który był nie tylko pierwszym chorwackim, ale i pierwszym węgierskim słownikiem. To jego słownik miał ogromny wpływ na rozwój ortografii obu języków.

 

W dziele Machinae Novae, zaplanowanym jako podręcznik, Vrančić opisał 56 różnorodnych urządzeń i rozwiązań technicznych, ułożywszy je metodologicznie w celu pokazania rozwoju od tych już znanych do nowych, które były jego projektami. 
Wyższość jego umysłu ma odzwierciedlenie w ilustracjach konstrukcji, których to wykonanie będzie możliwe dopiero wiek później, po odkryciu nowych praw fizyki i rozwoju wiedzy technicznej.

 

W miejscowości Prvić Luka znajduje się jego Centrum Fausta Vrančićcia, w którym odwiedzający mogą zapoznać się z życiem i dziełami tego geniusza, zobaczyć zbiór jego wynalazków i jego najważaniejsze dzieła. 

Faust Vrančić został pochowany, zgodnie z jego wolą, w kościele Matki Boskiej Miłosiernej w Prvić Luce.

Tourist Board
Vodice

Obala Vladimira Nazora bb
HR-22211 Vodice