HR | EN | DE | IT | PL
Menu

Nurkowanie

Centra nurkowe znajdujące się w Vodicach umożliwią wam rekonstrukcję historii poprzez zanurzenia na miejscach archeologicznych znalezisk i przy wrakach nowszych statków, nurkowanie w muzeach w głębi  i pomogą wam doświadczyć dzisiejszego piękna podmorskih ogrodów, jednych z najlepiej zachowanych głębi świata.