HR | EN | DE | IT | PL
Menu
Početna » Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje TZ grada Vodica uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13).  Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. 
Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Turističkoj zajednici grada Vodica. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem, potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati:

         - na adresu: TZ grada Vodica, Obala V. Nazora bb, 22211 Vodice
         - na telefon broj 022/443-888 ili fax broj 022/442-111
         - elektroničkom poštom: info@vodice.hr
         - donijeti osobno u ured TZ grada Vodica, od ponedjeljka do petka od 8:00 do 15:00 sati.

  Obrazac zahtjeva za pristup informacijama
  Obrazac zahtjeva za ponovnu uporabu informacija
  Obrazac zahtjeva za dopunu ili ispravak informacije
  Odluka o imenovanju službenika za informiranje
  Izvješće o provedbi Zakona o PPI za 2020. godinu
  Izvješće o provedbi Zakona o PPI za 2019. godinu
  Izvješće o provedbi Zakona o PPI za 2018. godinu
  Izvješće o provedbi Zakona o PPI za 2017. godinu

   

  PRAVNI OKVIR

  Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19, NN 42/20)
  Zakon o članarinama u turističkim zajednicama (NN 52/19)
  Zakon o turističkoj pristojbi (NN 52/19, NN 32/20, NN 42/20)
  Statut TZ grada Vodica (Službeni glasnik Grada Vodica br.5/20)
  Poslovnik o radu Skupštine TZ grada Vodica
  Poslovnik o radu Turističkog vijeća TZ grada Vodica

   

  DOKUMENTI

  Strategija turističkog razvoja grada Vodica

   

  IZVJEŠĆA

  Zaključak i mišljenje Skupštine o provedenom nadzoru nad radom turističke zajednice u 2020. godini
  Izvješće o izvršenju programa rada za 2020. godinu
  Izvješće neovisnog revizora o obavljenom revizijskom uvidu u financijske izvještaje za 2020. godinu
  Izvješće neovisnog revizora o obavljenom revizijskom uvidu u financijske izvještaje za 2019. godinu
  Izvješće o obavljenom nadzoru za 2019. godinu
  Izvješće o radu za 2019. godinu
  Financijsko izvješće za 2019. godinu
  Izvješće neovisnog revizora o obavljenom revizijskom uvidu u financijske izvještaje za 2018. godinu
  Izvješće o obavljenom nadzoru za 2018. godinu
  Izvješće o radu za 2018. godinu
  Financijsko izvješće za 2018. godinu
  Izvješće neovisnog revizora o obavljenom revizijskom uvidu u financijske izvještaje za 2017. godinu
  Izvješće neovisnog revizora o obavljenom revizijskom uvidu u financijske izvještaje za 2016. godinu  PROGRAMSKI DOKUMENTI

  Godišnji program rada za 2021. godinu
  Financijski plan za 2021. godinu
  3. rebalans financijskog plana za 2020. godinu
  2. rebalans financijskog plana za 2020. godinu
  Rebalans financijskog plana za 2020. godinu
  Program rada sa financijskim planom za 2020. godinu
  Rebalans financijskog plana za 2019. godinu
  Program rada sa financijskim planom za 2019. godinu
  Rebalans financijskog plana za 2018. godinu
  Program rada sa financijskim planom za 2018. godinu
  Rebalans financijskog plana za 2017. godinu
  Program rada sa financijskim planom za 2017. godinu
  Rebalans financijskog plana za 2016. godinu
  Program rada sa financijskim planom za 2016. godinu

   

  STATISTIKE 

  Statistika turističkog prometa 2020.
  Statistika turističkog prometa 2019.
  Statistika turističkog prometa 2018.
  Statistika turističkog prometa 2017.
  Statistika turističkog prometa 2016.
  Statistika turističkog prometa 2015.

   

  NATJEČAJI

  Javni poziv za prijavu rješenja suvenira     /    Prijavnica
  Natječaj za sufinanciranje projekata u 2021. godini   /    Prijava      /     Odluka
  Javni poziv za sufinanciranje marketinških aktivnosti iznajmljivača u 2021. godini     /     Prijava
  Natječaj za sufinanciranje projekata u 2020. godini    /    Odluka 1    /    Odluka 2
  Natječaj za sufinanciranje projekata u 2019. godini    /     Odluka
  Natječaj za odabir suvenira grada Vodica
  Natječaj sa sufinanciranje projekata u 2018. godini     /   Odluka
  Natječaj za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa    /    Odluka

   

  ZAKLJUČCI SA SJEDNICA SLUŽBENIH TIJELA

  2. sjednica Skupštine 
  4. sjednica Turističkog vijeća
  3. sjednica Turističkog vijeća
  1. sjednica Skupštine
  2. sjednica Turističkog vijeća
  1. sjednica Turističkog vijeća
  Izvanredna sjednica Turističkog vijeća
  Izborna Skupština
  15. sjednica Turističkog vijeća
  14. sjednica Turističkog vijeća
  5. sjednica Skupštine
  13. sjednica Turističkog vijeća
  12. sjednica Turističkog vijeća
  11. sjednica Turističkog vijeća
  4. sjednica Skupštine
  10. sjednica Turističkog vijeća
  9. sjednica Turističkog vijeća


  OSTALO

  Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za 2016. 

   

  PRIJAVA NA NEWSLETTER

   

  Turistička zajednica
  grada Vodica

  Obala Vladimira Nazora bb
  HR-22211 Vodice