HR | EN | DE | IT | PL
Menu
Početna » Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje TZ grada Vodica uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13).  Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. 
Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Turističkoj zajednici grada Vodica. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem, potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati:

         - na adresu: TZ grada Vodica, Obala V. Nazora bb, 22211 Vodice
         - na telefon broj 022/443-888 ili fax broj 022/442-111
         - elektroničkom poštom: info@vodice.hr
         - donijeti osobno u ured TZ grada Vodica, od ponedjeljka do petka od 8:00 do 15:00 sati.

  Obrazac zahtjeva za pristup informacijama
  Obrazac zahtjeva za ponovnu uporabu informacija
  Obrazac zahtjeva za dopunu ili ispravak informacije
  Odluka o imenovanju službenika za informiranje
  Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14, 15/14, 141/22
  Izvješće o provedbi Zakona o PPI za 2023. godinu
  Izvješće o provedbi Zakona o PPI za 2022. godinu
  Izvješće o provedbi Zakona o PPI za 2021. godinu
  Izvješće o provedbi Zakona o PPI za 2020. godinu
  Izvješće o provedbi Zakona o PPI za 2019. godinu
  Upitnik za samoprocjenu

   

  PRAVNI OKVIR

  Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19, NN 42/20)
  Zakon o članarinama u turističkim zajednicama (NN 52/19)
  Zakon o turističkoj pristojbi (NN 52/19, NN 32/20, NN 42/20)
  Statut TZ grada Vodica (Službeni glasnik Grada Vodica br.5/20)
  Poslovnik o radu Skupštine TZ grada Vodica
  Poslovnik o radu Turističkog vijeća TZ grada Vodica

   

  DOKUMENTI

  Strategija turističkog razvoja grada Vodica

   

  IZVJEŠĆA

  Izvješće neovisnog revizora o obavljenom revizijskom uvidu u financijske izvještaje za 2023. godinu
  Zaključak i mišljenje Skupštine o provedenom nadzoru nad radom turističke zajednice u 2022. godini
  Izvješće neovisnog revizora o obavljenom revizijskom uvidu u financijske izvještaje za 2022. godinu
  Izvješće o izvršenju programa rada za 2022. godinu
  Zaključak i mišljenje Skupštine o provedenom nadzoru nad radom turističke zajednice u 2021. godini
  Izvješće o izvršenju programa rada za 2021. godinu
  Izvješće o obavljenom nadzoru nad radom TZ grada Vodica za 2021. godinu - MINTS
  Zaključak i mišljenje Skupštine o provedenom nadzoru nad radom turističke zajednice u 2020. godini
  Izvješće o izvršenju programa rada za 2020. godinu
  Izvješće neovisnog revizora o obavljenom revizijskom uvidu u financijske izvještaje za 2020. godinu
  Izvješće neovisnog revizora o obavljenom revizijskom uvidu u financijske izvještaje za 2019. godinu
  Izvješće o obavljenom nadzoru za 2019. godinu
  Izvješće o radu za 2019. godinu
  Financijsko izvješće za 2019. godinu  PROGRAMSKI DOKUMENTI

  Godišnji program rada za 2024. godinu
  Financijski plan za 2024. godinu
  1. izmjene i dopune godišnjeg programa rada za 2023. godinu
  1. izmjene i dopune financijskog plana za 2023. godinu
  Godišnji program rada za 2023. godinu
  Financijski plan za 2023. godinu
  2. izmjene i dopune godišnjeg programa rada za 2022. godinu
  2. izmjene i dopune financijskog plana za 2022. godinu
  1. izmjene i dopune godišnjeg programa rada za 2022. godinu
  1. izmjene i dopune financijskog plana za 2022. godinu
  Godišnji program rada za 2022. godinu
  Financijski plan za 2022. godinu
  Rebalans godišnjeg programa rada za 2021. godinu
  Izmjene i dopune financijskog plana za 2021. godinu
  Godišnji program rada za 2021. godinu
  Financijski plan za 2021. godinu
  3. rebalans financijskog plana za 2020. godinu
  2. rebalans financijskog plana za 2020. godinu
  Rebalans financijskog plana za 2020. godinu
  Program rada sa financijskim planom za 2020. godinu
  Rebalans financijskog plana za 2019. godinu
  Program rada sa financijskim planom za 2019. godinu

   

   

  STATISTIKE 

  Statistika turističkog prometa 2023.
  Statistika turističkog prometa 2022.
  Statistika turističkog prometa 2021.
  Statistika turističkog prometa 2020.
  Statistika turističkog prometa 2019.   JAVNI POZIVI I NATJEČAJI

  Javni poziv za dodjelu potpora za podizanje kvalitete privatnog smještaja u 2024. godini   /   Prijava
  Javni poziv za dodjelu potpora za podizanje kvalitete usluga u turizmu, ugostiteljstvu i drugim s turizmom povezanim djelatnostima u 2024. godini   /   Prijava
  Natječaj za sezonske poslove informatora - datum objave: 12.03.2024.
  Natječaj za sufinanciranje projekata u 2024. godini    /    Prijava   /   Odluka     
  Natječaj za sezonske poslove informatora - datum objave: 31.03.2023.
  Natječaj za sufinanciranje projekata u 2023. godini   /   Prijava   /   Odluka
  Natječaj za sezonske poslove informatora - datum objave: 15.03.2022.
  Natječaj za izbor direktora/ice Turističke zajednice grada Vodica - datum objave: 11.03.2022.
  Javni poziv za dodjelu potpora za podizanje kvalitete privatnog smještaja u 2022. godini   /   Prijava
  Javni poziv za dodjelu potpora za podizanje kvalitete usluga u turizmu, ugostiteljstvu i drugim s turizmom povezanim djelatnostima u 2022. godini   /   Prijava
  Natječaj za sufinanciranje projekata u 2022. godini   /   Prijava   /   Odluka   
  Javni poziv za prijavu rješenja suvenira     /    Prijavnica
  Natječaj za sufinanciranje projekata u 2021. godini   /    Prijava      /     Odluka
  Javni poziv za sufinanciranje marketinških aktivnosti iznajmljivača u 2021. godini     /     Prijava
  Natječaj za sufinanciranje projekata u 2020. godini    /    Odluka 1    /    Odluka 2
  Natječaj za sufinanciranje projekata u 2019. godini    /     Odluka
  Natječaj za odabir suvenira grada Vodica

   

  ZAKLJUČCI SA SJEDNICA SLUŽBENIH TIJELA

  2023
  7. sjednica Skupštine
  23. sjednica Turističkog vijeća
  22. sjednica Turističkog vijeća
  21. sjednica Turističkog vijeća
  20. sjednica Turističkog vijeća
  19. sjednica Turističkog vijeća
  6. sjednica Skupštine
  18. sjednica Turističkog vijeća

  2022
  5. sjednica Skupštine
  17. sjednica Turističkog vijeća
  16. sjednica Turističkog vijeća
  15. sjednica Turističkog vijeća
  14. sjednica Turističkog vijeća
  4. sjednica Skupštine
  13. sjednica Turističkog vijeća
  12. sjednica Turističkog vijeća

  2021
  3. sjednica Skupštine
  11. sjednica Turističkog vijeća
  10. sjednica Turističkog vijeća
  9. sjednica Turističkog vijeća
  8. sjednica Turističkog vijeća
  7. sjednica Turističkog vijeća
  6. sjednica Turističkog vijeća
  5. sjednica Turističkog vijeća
  2. sjednica Skupštine 
  4. sjednica Turističkog vijeća

  2020
  3. sjednica Turističkog vijeća
  1. sjednica Skupštine
  2. sjednica Turističkog vijeća
  1. sjednica Turističkog vijeća
  Izvanredna sjednica Turističkog vijeća
  Izborna Skupština
  15. sjednica Turističkog vijeća
  14. sjednica Turističkog vijeća
  5. sjednica Skupštine
  13. sjednica Turističkog vijeća
  12. sjednica Turističkog vijeća
  11. sjednica Turističkog vijeća
  4. sjednica Skupštine
  10. sjednica Turističkog vijeća
  9. sjednica Turističkog vijeća


  OSTALO

  Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za 2016. 

   

  PRIJAVA NA NEWSLETTER

   

  Turistička zajednica
  grada Vodica

  Obala Vladimira Nazora bb
  HR-22211 Vodice