HR | EN | DE | IT | PL
Menu
Početna » Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje TZ grada Vodica uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13).  Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. 
Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Turističkoj zajednici grada Vodica. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem, potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati:

         - na adresu: TZ grada Vodica, Obala V. Nazora bb, 22211 Vodice
         - na telefon broj 022/443-888 ili fax broj 022/442-111
         - elektroničkom poštom: info@vodice.hr
         - donijeti osobno u ured TZ grada Vodica, od ponedjeljka do petka od 8:00 do 15:00 sati.

  Obrazac zahtjeva za pristup informacijama

  Obrazac zahtjeva za ponovnu uporabu informacija

  Obrazac zahtjeva za dopunu ili ispravak informacije

  Odluka o imenovanju službenika za informiranje

  Izvješće o provedbi Zakona o PPI za 2018. godinu

  Izvješće o provedbi Zakona o PPI za 2017. godinu

  Izvješće o provedbi Zakona o PPI za 2016. godinu

   

  PRAVNI OKVIR

  Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08)

  Statut TZ grada Vodica (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije 8/10)

  Poslovnik o radu Skupštine TZ grada Vodica

  Poslovnik o radu Turističkog vijeća TZ grada Vodica

  Poslovnik o radu Nadzornog odbora TZ grada Vodica

   

  DOKUMENTI

  Strategija turističkog razvoja grada Vodica

   

  IZVJEŠĆA

  Izvješće neovisnog revizora o obavljenom revizijskom uvidu za 2018. godinu

  Izvješće o obavljenom nadzoru za 2018. godinu

  Izvješće o radu za 2018. godinu

  Financijsko izvješće za 2018. godinu

  Izvješće neovisnog revizora o obavljenom revizijskom uvidu za 2017. godinu

  Izvješće o obavljenom nadzoru za 2017. godinu

  Izvješće o radu za 2017. godinu

  Financijsko izvješće za 2017. godinu

  Izvješće neovisnog revizora o obavljenom revizijskom uvidu za 2016.

  Izvješće o obavljenom nadzoru za 2016. godinu

  Izvješće o radu s financijskim izvješćem za 2016. godinu

  Izvješće neovisnog revizora o obavljenom revizijskom uvidu za 2015.

  Izvješće o obavljenom nadzoru za 2015. godinu

  Izvješće o radu s financijskim izvješćem za 2015. godinu

  Izvješće o obavljenom nadzoru za 2014. godinu

  Izvješće o radu s financijskim izvješćem za 2014. godinu

   

  PROGRAM RADA 

  Program rada sa financijskim planom za 2019. godinu

  Rebalans financijskog plana za 2018. godinu

  Program rada sa financijskim planom za 2018. godinu

  Rebalans financijskog plana za 2017. godinu

  Program rada sa financijskim planom za 2017. godinu

  Rebalans financijskog plana za 2016. godinu

  Program rada sa financijskim planom za 2016. godinu

  Program rada sa financijskim planom za 2015. godinu

   

  STATISTIKE 

  Statistika turističkog prometa 2018.

  Statistika turističkog prometa 2017.

  Statistika turističkog prometa 2016.

  Statistika turističkog prometa 2015.

  Statistika turističkog prometa 2014.

   

  NATJEČAJI

  Zaključak o sufinanicranju projekata u 2019. godini

  Natječaj za sufinanciranje projekata u 2019. godini

  Natječaj za odabir suvenira grada Vodica

  Zaključak o sufinanciranju projekata u 2018.

  Natječaj sa sufinanciranje projekata u 2018. godini

  Odluka o poništenju natječaja za stručno osposobljavanje

  Natječaj za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

  Zaključak o sufinanciranju projekata u 2017.

  Natječaj za sufinanciranje projekata udruga u 2017.

  Zaključak o sufinanciranju projekata u 2016.

  Natječaj za sufinanciranje projekata udruga u 2016.

   

  OSTALO

  Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za 2016. 

   

  PRIJAVA NA NEWSLETTER

   

  Turistička zajednica
  grada Vodica

  Obala Vladimira Nazora bb
  HR-22211 Vodice