HR | EN | DE | IT | PL
Menu
Bunari

Vodice su se razvile u neposrednoj blizini izvora žive vode. Na trgu, ispod župne crkve, nekada su postojala dva bunara, oko kojih se odvijao sav seoski život.

 

Iz gornjeg bunara (bližeg župnoj crkvi) uzimana je pitka voda, a donji bunar imao je manje kvalitetnu vodu, koja je korištena za pranje rublja i druge kućanske potrebe.

Položaj na karti

Turistička zajednica
grada Vodica

Obala Vladimira Nazora bb
HR-22211 Vodice