HR | EN | DE | IT | PL
Menu
Početna » Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje TZ grada Vodica uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13).  Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. 
Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Turističkoj zajednici grada Vodica. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem, potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati:

         - na adresu: TZ grada Vodica, Obala V. Nazora bb, 22211 Vodice
         - na fax broj: 022 / 442 111
         - elektroničkom poštom: info@vodice.hr
         - donijeti osobno u ured TZ grada Vodica, radnim danom od 8:00 do 15:00 sati.

Obrazac zahtjeva za pristup informacijama

Obrazac zahtjeva za ponovnu uporabu informacija

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Izvješće o provedbi Zakona o PPI za 2016. godinu

 

PRAVNI OKVIR

Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08)

Statut TZ grada Vodica (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije 8/10)

Poslovnik o radu Skupštine TZ grada Vodica

Poslovnik o radu Turističkog vijeća TZ grada Vodica

Poslovnik o radu Nadzornog odbora TZ grada Vodica

 

DOKUMENTI

Strategija turističkog razvoja grada Vodica

 

IZVJEŠĆA

Izvješće o radu s financijskim izvješćem za 2016. godinu

Izvješće o obavljenom nadzoru za 2016. godinu

Izvješće neovisnog revizora o obavljenom revizijskom uvidu za 2015.

Izvješće o radu s financijskim izvješćem za 2015. godinu

Izvješće o obavljenom nadzoru za 2015. godinu

Izvješće o radu s financijskim izvješćem za 2014. godinu

Izvješće o obavljenom nadzoru za 2014. godinu

 

PROGRAM RADA 

Program rada sa financijskim planom za 2017. godinu

Rebalans financijskog plana za 2016. godinu

Program rada sa financijskim planom za 2016. godinu

Program rada sa financijskim planom za 2015. godinu

 

STATISTIKE 

Statistika turističkog prometa 2016.

Statistika turističkog prometa 2015.

Statistika turističkog prometa 2014.

 

NATJEČAJI

Odluka o poništenju natječaja za stručno osposobljavanje

Natječaj za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Zaključak o sufinanciranju projekata u 2017.

Natječaj za sufinanciranje projekata udruga u 2017.

Zaključak o sufinanciranju projekata u 2016.

Natječaj za sufinanciranje projekata udruga u 2016.

 

OSTALO

Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za 2016. 

 

PRIJAVA NA NEWSLETTER


Turistička zajednica
grada Vodica

Obala Vladimira Nazora bb
HR-22211 Vodice