Zdravstvena zaštita

Vodice imaju ambulantu i više ljekarni, dok je najbliža bolnica Opća bolnica Šibenik.

 

Strani posjetitelji nisu obvezni plaćati medicinske usluge ako zemlja njihovog porijekla ima potpisan Sporazum o zravstvenim uslugama s Hrvatskom. Osobama iz zemalja koje nisu potpisnice takvog sporazuma medicinske usluge naplatiti će se direktno, prema cjeniku. 

 

Ambulanta Vodice

Roca Pave, tel: 443 169

 

Opća bolnica Šibenik

Stjepana Radića 83, tel: 246 246

 

Ljekarna

Roca Pave 6, tel: 440 014

 

Ljekarna Grubišić

Bribirskih knezova 18a, tel: 444 569