Pošta i telekomunikacije

Pošta

Poštanski ured označen je logotipom Hrvatske pošte. Poštanski ured u Vodicama otvoren je od ponedjeljka do petka u vremenu od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 13 sati.

 

U poštanskom uredu možete obaviti telefonski razgovor, poslati telegram i faks ili pismovnu pošiljku. Poštanski ured obavlja i mjenjačke usluge kao i usluge slanja novca.

 

U poštanskom uredu ili na kiosku za štampu možete kupiti razglednice, pisma i kuverte i poštanske marke.

 

Poštanski sandučići koji su postavljeni na vište mjesta u Vodicama obično su žute boje i imaju na sebi oznaku Hrvatske pošte.